sábado, 28 de septiembre de 2013increíble éxito en el primer día de fiesta mayor en la recogida de firmas para la renta mínima garantizada y difusión de la asociación de parados/as del Prat con la máxima colaboración de los compañeros presentes tanto de parados como del Front civic Prat habiéndose recogido 130 firmas y 10 socios hoy y mañana seguimos a las 18:00 horas en el mismo sitio calle Pompeu Fabra esquina Dolores Ibarruri tenemos que conseguirlo

jueves, 26 de septiembre de 2013

recogida de firmas y presentacion e informacion de la associació d´aturats/des del prat
Hoy en calle pompeu fabra esquina ribera baixa
hola compañeros comunicaros como ya se acordó de poner las mesas los días 27,28 y 29 de septiembre en la calle pompeu fabra esquina ribera baixa de 18:30 a 21:00 horas como bien dijimos la asistencia es primordial también recordaros que el miércoles dia 2 pondremos también mesa en la puerta del inem de 09:00 hasta las 12:00 horas y por la tarde habrá asamblea para seguir trabajando en los proyectos.

la máxima asistencia y cooperación es importantisima 
Foto

viernes, 6 de septiembre de 2013

LA COORDINADORA DEL BAIX  LLOBREGAT OS CONVOCA
A LA ASAMBLEA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013
EN SANT BOI DE LLOBREGAT A LAS 18:30
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

UNETE  POR UN TRABAJO DIGNO
DECIDETE A HACER ALGOCONVOCATÒRIA DEL DEJUNI i DELS DEJUNIS
La Comissió Promotora de la ILP per una RENDA GARANTIDA CIUTADANA, convoca un dejuni des de la tarda del divendres 13 fins a la tarda del diumenge 15 de setembre a la Plaça de Catalunya de Barcelona amb el propòsit d’exigir que es compleixi l’Estatut, que en l’article 24.3 diu: “Les persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”.
Volem que sigui el primer d’altres dejunis que per la mateixa causa puguin fer-se a partir d’aquesta data a d’altres barris, ciutats i pobles de tot Catalunya.
Els objectius d’aquesta acció no-violent són dos. La manifestació simbòlica de la necessària solidaritat ciutadana amb tots aquells que de manera més aguda pateixen els efectes de l’actual situació econòmica: aturats de llarga durada i sense subsidi, joves o dones que no troben feina o l’han perdut, desnonats víctimes de les institucions financeres, nens i nenes poc alimentats.
Però en segon lloc és també una denúncia, una lluita utilitzant el procediment de la no-violència, contra totes aquelles administracions i autoritats amb responsabilitat que han decidit rescatar la banca i els banquers, perdonant el frau i encobrint les seves estafes, en lloc de protegir els ciutadans i les víctimes:
No hauria hagut de fer falta cap ILP ni hauríem volgut arribar a aquest extrem perquè les autoritats complissin allò a que per llei estan obligades a complir. Amb la ILP només demanem que es compleixi la Llei. No complir-la és un delicte. És justificable que si no ho fan puguem considerar delinqüents a aquestes autoritats.
Ens aplegarem doncs a la Plaça de Catalunya des del divendres 13 a les 5 de la tarda fins el diumenge 15 a les 5 de la tarda. Tothom serà benvingut, tant els que puguin passar-hi els dos dies com tots aquells que simplement vulguin acompanyar-nos només durant una estona.
Esperem que el dejuni, com a símbol de protesta i de solidaritat amb els més vulnerables, s’estengui progressivament per tot Catalunya. Difongueu la proposta i convoqueu a tothom. RESCATEM LES PERSONES.
La dignitat col·lectiva d’una societat no es mesura per les possibilitats que tenen els més rics o seus nivells més alts sinó pel respecte i l’estima amb la que són tractats els sectors més castigats.
Barcelona, juliol de 2013
Comissió Promotora de la ILP per una RENDA GARANTIDA CIUTADANA
CONVOCATORIA DEL AYUNO Y DE LOS AYUNOS
La Comisión Promotora de la ILP para una RENTA GARANTIZADA CIUDADANA,
convoca un ayuno desde la tarde del viernes 13 hasta la tarde del domingo 15 de
septiembre en la Plaza de Cataluña de Barcelona con el propósito de exigir que se
cumpla el Estatuto, que en su artículo 24.3 dice: "Las personas o familias que se
encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada
de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna".
Queremos que sea el primero de otros ayunos que por la misma causa puedan hacerse a
partir de esta fecha a otros barrios, ciudades y pueblos de toda Cataluña.
Los objetivos de esta acción no-violenta son dos. La manifestación simbólica de la
necesaria solidaridad ciudadana con todos aquellos que de manera más aguda sufren los
efectos de la actual situación económica: parados de larga duración y sin subsidio,
jóvenes o mujeres que no encuentran trabajo o lo han perdido, desahuciados víctimas de
las instituciones financieras, niños y niñas poco alimentados.
Pero en segundo lugar es también una denuncia, una lucha utilizando el procedimiento
de la no violencia, contra aquellas administraciones y autoridades con responsabilidad
que han decidido rescatar a la banca y los banqueros, encubriendo y perdonando sus
fraudes y estafas, en lugar de proteger a los ciudadanos y las víctimas.
No debería haber hecho falta ninguna ILP ni hubiéramos querido llegar a este extremo
para que las autoridades cumplieran aquello a que por ley están obligadas a cumplir.
Con la ILP sólo pedimos que se cumpla la ley. No cumplirla es un delito. Es justificable
que si no lo hacen podamos considerar delincuentes a estas autoridades.
Nos reuniremos pues a la Plaza de Cataluña desde el viernes 13 a las 5 de la tarde hasta
el domingo 15 a las 5 de la tarde. Todo el mundo será bienvenido, tanto los que puedan
pasar los dos días como todos aquellos que simplemente quieran acompañarnos sólo
durante un rato.
Esperamos que el ayuno, como símbolo de protesta y de solidaridad con los más
vulnerables, se extienda progresivamente por toda Cataluña. Difunde la propuesta y
convoca a más gente. RESCATEMOS A LAS PERSONAS.
La dignidad colectiva de una sociedad no se mide por las posibilidades que tienen los
más ricos o sus niveles más altos sino por el respeto y la estima con la que son tratados
los sectores más castigados.
Barcelona, julio de 2013
Comisión Promotora de la ILP para una RENTA GARANTIZADA CIUDADANA